Napędy powierzchniowe SDS

sds_logo

sds-naglowek

Cechy napędu:

  • wzrost efektywności układu napędowego – prędkości od 15 d0 30 %
  • proporcjonalny spadek zużycia paliwa
  • wzrost manewrowości jednostki
  • zdolność do operowania na płyciznach
  • gwarancja osiągów
  • minimalizacja kosztów serwisowych (kilka ruchomych elementów i brak elementów hydraulicznych/elektrycznych w wodzie
  • niskie wymagania serwisowe (możliwość przeprowadzenia ogólnego  serwisu we własnym zakresie w ciągu 20 min – wymiana łożyska bez konieczności wyciągania łodzi z wody)
  • najwyższa z wszystkich rodzajów napędów niezawodność, porównywalna tylko z napędem konwencjonalnym
  • TBO ( czas pomiędzy remontami kapitalnymi ) – najwyższy, podobnie jak wyżej , czyli najwyższy z wszystkich napędów (posiadamy instalacje pracujące już 20 lat)
  • 24h serwis
Co wyróżnia ten system od innych – śruba napędowa, która w odróżnieniu od wszystkich innych napędów nie jest w całości zanurzona podczas pracy w wodzie (Surface piercing propeller) – linia wody przechodzi przez oś wzdłużną a to oznacza, że podczas jednego obrotu część łopat śruby znajduje się ponad wodą.Uzyskuje się to poprzez odsunięcie od pawęży w miejsce gdzie śruba pracuje w nieturbulentnym przepływie wody.
Mimo, że intuicyjnie wydaje się, że tylko w pełni zanurzony pędnik jest najbardziej efektywny rzeczywistość jest inna. Właśnie napęd powierzchniowy dzięki zjawisku bliskiemu kawitacji (wentylacja) jest najbardziej efektywnym napędem, umożliwiającym osiąganie dużych prędkości przy ekonomicznym zużyciu paliwa. Krytycznym z punktu widzenia efektywności sytemu jest jego właściwa konfiguracja i dobór odpowiedniej śruby. Dobór właściwego pędnika jest procesem skomplikowanym, wymagającym odpowiedniej wiedzy inżynieryjnej, zaplecza techniczno – produkcyjnego oraz dostępu do infrastruktury doświadczalnej.
military2
typoszereg_sds
wym_nap